Lighthouse: Illuminating Corporate Integrity
ZNAJDUJESZ SIĘ W BEZPIECZNEJ SFERZE LIGHTHOUSE  

Wyślij zgłoszenie – do Axiom Software Laboratories, Inc.

 

Zgłoszenie musi dotyczyć poważnego naruszenia zasad firmy lub prawa państwowego. Jeśli zdarzenie nie jest poważne, sprawę proszę zgłaszać do kierownika lub działu kadr.


UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Lighthouse jest niezależnym dostawcą, który pomaga Twojej firmie rozpoznać niewłaściwą działalność. Jesteśmy zobowiązani chronić tożsamość pracowników, którzy korzystają z naszego bezpiecznego systemu meldowania. Zgłoszenia są przedkładane przez Lighthouse do wyznaczonego przedstawiciela firmy, i mogą być lub nie być rozpatrywane w wyłącznej gestii firmy. Mimo iż nie ujawniamy tożsamości bez wyraźnej zgody, Pańska tożsamość może zostać ujawniona podczas rozpatrywania zgłoszonej sprawy z powodu udostępnionych informacji.


  Lighthouse Services, Inc. 1710 Walton Rd., Suite 204, Blue Bell, PA 19422 215.884.6150 reports@lighthouse-services.com
  © Lighthouse Services, Inc. All Rights Reserved.