Title

Syntrio Anonymous Reporting

ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI
Syntrio je nezávislým poskytovatelem, který pomáhá Vaší společnosti identifikovat nekalé aktivity. Jsme zavázáni ochránit identitu zaměstnanců, kteří využijí našeho systému bezpečného nahlašování incidentů. Syntrio podá tato hlášení pověřenci společnosti, načež dle výlučného uvážení společnosti samotné budou nebo nebudou prošetřena. Ačkoli bez Vašeho výslovného svolení nevyzradíme Vaši identitu, je možné, že Vaše identita bude při vyšetřování nahlášeného incidentu odhalena v důsledku Vámi poskytnutých informací.

Syntrio - 500 Lake Cook Road Suite 350, Deerfield, IL 60015 - reports@syntrio.com
Syntrio, Inc. © All Rights Reserved.