Title

Lighthouse Services

ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI
Lighthouse je nezávislým poskytovatelem, který pomáhá Vaší společnosti identifikovat nekalé aktivity. Jsme zavázáni ochránit identitu zaměstnanců, kteří využijí našeho systému bezpečného nahlašování incidentů. Lighthouse podá tato hlášení pověřenci společnosti, načež dle výlučného uvážení společnosti samotné budou nebo nebudou prošetřena. Ačkoli bez Vašeho výslovného svolení nevyzradíme Vaši identitu, je možné, že Vaše identita bude při vyšetřování nahlášeného incidentu odhalena v důsledku Vámi poskytnutých informací.

Lighthouse Services, Inc. 1710 Walton Rd., Suite 204, Blue Bell, PA 19422 reports@lighthouse-services.com

© Lighthouse Services, Inc. All Rights Reserved